AVG Garant


Er gaan veel persoonsgegevens om in bedrijven. Bovendien worden deze gegevens onder invloed van de technieken meer en meer gedeeld en gekoppeld. Ook worden er in toenemende mate persoonsgegevens gebruikt om profielen te maken of om te komen tot automatische besluitvorming. Tegelijkertijd beseffen bedrijven dat een integer privacybeleid een vereiste is om recht te doen aan de belangen van de betrokkenen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt bedrijven hierbij een kader. Maar in de praktijk roept de toepassing van deze regels nog wel wat vragen op. De stichting AVG Garant is door haar initiatiefnemers opgericht om op die vragen een antwoord te geven.

De Stichting AVG Garant heeft als missie om bedrijven te helpen bij het uitvoeren en het uitdragen van hun integere bedrijfsbeleid met betrekking tot persoonsgegevens. Om dit te bereiken staat ze voor de volgende doeleinden:

  1. Het opstellen en onderhouden van een AVG privacynorm.
  2. Het certificeren en registreren van bedrijven.
  3. Het bieden van een platform om kennis te delen en te komen tot harmonisatie.
  4. Het zijn van een neutrale spreekbuis naar autoriteiten en derde partijen.
  5. Het bieden van een helpende hand aan bedrijven bij het opstellen en uitvoeren van hun beleid.