Aanvraag goedkeuring AVG Certificering


AVG Garant: aanvraag goedkeuring certificeringsschema een feit

De naleving van de AVG moet worden aangetoond. In de wet staat dat dit kan door een goedgekeurde AVG-certificering. De Stichting AVG Garant heeft een normschema opgesteld waarop bedrijven zich kunnen laten auditen en ‘certificeren’.

Na een aantal proef audits is dit schema aangepast en voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Tegelijkertijd heeft Bureau Cicero een aanvraag ingediend voor een accreditatie om privacy-audits uit te voeren. De Stichting beschouwt deze aanvraag als een belangrijke stap naar een volwaardige privacy certificering.

Zolang het normschema niet goedgekeurd is kunnen er geen formele AVG-certificaten verstrekt worden. Tot die tijd spreekt de Stichting dan ook van AVG-keurmerken.

Wilt u ook op naleving van de AVG onderzocht worden? Neem dan contact op met Bureau Cicero. Voor meer informatie over de norm kunt u bij ons terecht.

www.avggarant.nl

info@avggarant.nl

www.bureaucicero.nl

info@cicero.nl