Autoriteit Persoonsgegevens neemt beoordeling AVG Garant in behandeling


De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de beoordeling van het AVG Garant schema in behandeling genomen. Dit heeft de AP gedaan na een positief oordeel van de Raad voor Accreditatie over de opbouw van het schema. De AP zal toetsen of AVG Garant alle elementen van de AVG afdekt.

Een besluit van de AP wordt in november 2020 verwacht.