Persbericht Autoriteit Persoonsgegevens start beoordeling AVG Garant


AVG Garant heeft haar schema ter toetsing aangeboden aan de Autoriteit Persoongegevens. Het AVG Garant keurmerk is speciaal bedoeld voor bedrijven waar veel persoonsgegevens gebruikt worden zoals uitzendbureaus, payroll bedrijven, werving & selectie bureaus et cetera. Ook arbeidsintensieve dienstverleners zoals schoonmaakbedrijven en cateringbedrijven vallen onder de scope van AVG Garant.

2020 10 02 persbericht AVG Garant