Richtlijnen europese toezichthouder certificering


De European Data Protection Board heeft eerder dit jaar richtlijnen vastgesteld ten behoeve van de goedkeuring van AV-normen en de accreditatie van certificerende instellingen. Inmiddels zijn op 5 juni ook de bijbehorende bijlagen vastgesteld. In annex 2 bij de laatste richtlijnen worden eisen vastgesteld waaraan (personeel bij) certificerende instellingen moeten voldoen.

De meest actuele richtlijnen zijn altijd te vinden op: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en