Formulier Aanvraag tot registratie en certificatie AVG Garant

Wilt u in aanmerking komen voor het keurmerk AVG Garant? Vul dan het aanmeldformulier volledig in en mail of stuur dit naar AVG Garant. Na bevestiging van uw aanmelding zult u een afspraak moeten maken met een door AVG Garant gecontracteerde Inspectie Instelling. AVG Garant heeft momenteel een overeenkomst met Bureau Cicero, zij voeren de audits uit.

Bureau Cicero zal bij u toetsen of uw onderneming voldoet aan de eisen van het AVG Garant keurmerk. Indien dit het geval is, ontvangt u een certificaat en wordt u onderneming vermeld in het register van gecertificeerde ondernemingen.

De kosten voor aanmelding bedragen eenmalig € 425,- en jaarlijks € 500,-. De kosten voor certificering zijn afhankelijk van de omvang van uw organisatie en de hoeveelheid verwerkingen. Bureau Cicero kan hiervoor een op maat gemaakte offerte opstellen.

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u, vergezeld van een bewijs van inschrijving KvK (niet ouder dan 3 maanden) mailen of sturen aan:

Stichting AVG Garant
Karmelitessen 30
6816 PK Arnhem

Info@avggarant.nl