Flexmarkt besteedt aandacht aan de stand van zaken van de AVG, ander half jaar nadat deze van kracht is geworden. Woordvoerder van AVG Garant, Gerrit van Rooij, geeft aan wat de status is van AVG Garant.

 

Flexmarkt 2019 nr 5, AVG-artikel

Onze bestuurder Jeroen van Puijenbroek heeft een blog op Flexnieuws.nl waarin hij schrijft over diverse AVG onderwerpen. Dit keer over boetes onder de AVG:

https://www.flexnieuws.nl/columns/na-een-jaar-avg-hoe-zit-het-nu-met-die-torenhoge-boetes/

Amsterdam, 15 augustus 2019

 

AVG Garant: aanvraag goedkeuring certificeringsschema een feit

 

De naleving van de AVG moet worden aangetoond. In de wet staat dat dit kan door een goedgekeurde AVG-certificering. De Stichting AVG Garant heeft een normschema opgesteld waarop bedrijven zich kunnen laten auditen en ‘certificeren’.

Na een aantal proef audits is dit schema aangepast en voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Tegelijkertijd heeft Bureau Cicero een aanvraag ingediend voor een accreditatie om privacy-audits uit te voeren. De Stichting beschouwt deze aanvraag als een belangrijke stap naar een volwaardige privacy certificering.

Zolang het normschema niet goedgekeurd is kunnen er geen formele AVG-certificaten verstrekt worden. Tot die tijd spreekt de Stichting dan ook van AVG-keurmerken.

Wilt u ook op naleving van de AVG onderzocht worden? Neem dan contact op met Bureau Cicero. Voor meer informatie over de norm kunt u bij ons terecht.

www.avggarant.nl

info@avggarant.nl

www.bureaucicero.nl

info@cicero.n

De European Data Protection Board heeft eerder dit jaar richtlijnen vastgesteld ten behoeve van de goedkeuring van AV-normen en de accreditatie van certificerende instellingen. Inmiddels zijn op 5 juni ook de bijbehorende bijlagen vastgesteld. In annex 2 bij de laatste richtlijnen  worden eisen vastgesteld waaraan (personeel bij) certificerende instellingen moeten voldoen. De meest actuele richtlijnen zijn altijd te vinden op: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en

 

 

 

Onze bestuurder Jeroen van Puijenbroek onderhoudt een blog met AVG-onderwerpen uit onze norm. Deze blog verschijnt periodiek op de website van Flexnieuws.nl. Hieronder de link van 29 mei jl. over privacybeleid.

 

 

Theo van Leeuwen, directeur van Cicero,  kijkt kort voor de eerste verjaardag van de AVG terug op het afgelopen jaar en concludeert dat certificering bedrijven kan helpen om de AVG op orde te krijgen.

https://www.bureaucicero.nl/nieuws/avg-jubileum/

The World Employment Confederation-Europe heeft AVG richtlijnen vastgesteld voor de bedrijfstak van HR dienstverleners die ze vertegenwoordigt. Deze Industry guidelines clarifying GPDR rules for HR services providers moet helderheid verschaffen over de verschillende rollen die HR dienstverleners spelen en welke verantwoordelijkheden daarbij horen: die van Verwerkingsverantwoordelijke of die van Verwerker. Het helder hebben van deze rol verdeling is van groot belang voor de privacybescherming van betrokkenen. 

We zochten nog een bestuurder ‘namens het bedrijfsleven’. En die hebben we gevonden. Op de dag dat de AVG toegepast gaat worden (25 mei) is Mark van Bussel als derde lid toegetreden tot ons bestuur. Mark kent de uitzendbusiness als geen ander. Hij was eerder Algemeen Directeur van de Vedior Groep en CFO van Addeco. Verder heeft hij veel bestuurlijke ervaring. Hij zat in het bestuur van de ABU en zit op dit moment o.a. in het bestuur van het SFU en SETU. Tenslotte is Mark in het verleden veel bezig geweest met privacy wetgeving, vooral in het kader van een onderzoek van het AP.
Nieuwe bestuurder

Op 18 mei heeft de Stichting AVG Garant een expertmeeting georganiseerd met een aantal betrokken partijen waaronder de ABU, de Bovib en de SNA. Doel van de bijeenkomst was de wenselijkheid van een privacy norm te toetsen. Enige conclusies die getrokken konden worden: de AVG laat veel ruimte voor open normen, de stichting kan een rol vervullen in het duiden van die normen en in het zijn van een onafhankelijke spreekbuis. Ook kan een privacycertificering helpen om bedrijven richting te geven. Afgesproken is dat partijen voor de zomer meer inzage krijgen in de norm die in ontwikkeling is. Voor meer informatie: zie contactgevens.